قیمت سکه در معاملات نقدی روز پنجشنبه گذشته بر روی 12 میلیون و 540 هزار تومان قرار گرفت اما در معاملات پشت خطی قیمت سکه دیشب 12 میلیون و 575 هزار تومان اعلام شد که نسبت به چهارشنبه شب 135 هزار تومان بالا تر بود….

قیمت سکه در معاملات نقدی روز پنجشنبه گذشته بر روی 12 میلیون و 540 هزار تومان قرار گرفت اما در معاملات پشت خطی قیمت سکه دیشب 12 میلیون و 575 هزار تومان اعلام شد که نسبت به چهارشنبه شب 135 هزار تومان بالا تر بود.