قیمت سکه در شروع معاملات امروز با سیگنال افزایشی قیمت دلار رشد کرد و روی 12 میلیون و 90 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت سکه در شروع معاملات امروز با سیگنال افزایشی قیمت دلار رشد کرد و روی 12 میلیون و 90 هزار تومان قرار گرفت.