در معاملات امروز قیمت سکه امامی بالا رفت و به 14,611,000 (چهارده میلیون و ششصد و یازده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.21 درصدی داشته است….

در معاملات امروز قیمت سکه امامی بالا رفت و به 14,611,000 (چهارده میلیون و ششصد و یازده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.21 درصدی داشته است.