امروز در بازار قیمت سکه امامی کاهش یافت و با افت 190 هزار تومانی که نسبت به روز گذشته تجربه کرد، 14,105,000 (چهارده میلیون و یکصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد….

امروز در بازار قیمت سکه امامی کاهش یافت و با افت 190 هزار تومانی که نسبت به روز گذشته تجربه کرد، 14,105,000 (چهارده میلیون و یکصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.