در بازار امروز قیمت سکه امامی با رشد 30 هزار تومانی در مقایسه با روز گذشته همراه شد و به 12,410,000 (دوازده میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان رسید.

در بازار امروز قیمت سکه امامی با رشد 30 هزار تومانی در مقایسه با روز گذشته همراه شد و به 12,410,000 (دوازده میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان رسید.