قیمت سکه امروز در بازار با رشد 75 هزار تومانی همراه شد و به 11,295,000 (یازده میلیون و دویست و نود و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امروز در بازار با رشد 75 هزار تومانی همراه شد و به 11,295,000 (یازده میلیون و دویست و نود و پنج هزار) تومان رسید.