در معاملات امروز بازار قیمت سکه امامی تغییری را نسبت به روز گذشته تجربه نکرد، 12,415,000 (دوازده میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان معامله شد.

در معاملات امروز بازار قیمت سکه امامی تغییری را نسبت به روز گذشته تجربه نکرد، 12,415,000 (دوازده میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان معامله شد.