معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت سکه 50 هزار تومان پایین آمد و به 12,530,000 (دوازده میلیون و پانصد و سی هزار) تومان رسید.

معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت سکه 50 هزار تومان پایین آمد و به 12,530,000 (دوازده میلیون و پانصد و سی هزار) تومان رسید.