در معاملات امروز بازار قیمت سکه تمام 40 هزار تومان رشد داشت و به 12,190,000 (دوازده میلیون و یکصد و نود هزار) تومان رسید.

در معاملات امروز بازار قیمت سکه تمام 40 هزار تومان رشد داشت و به 12,190,000 (دوازده میلیون و یکصد و نود هزار) تومان رسید.