بازار در روند معاملات امروز شاهد ریزش 35 هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به 11,805,000 (یازده میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان رسید.

بازار در روند معاملات امروز شاهد ریزش 35 هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به 11,805,000 (یازده میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان رسید.