بازار در جریان معاملات امروز شاهد افت 55 هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به 11,815,000 (یازده میلیون و هشتصد و پانزده هزار) تومان رسید.

بازار در جریان معاملات امروز شاهد افت 55 هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به 11,815,000 (یازده میلیون و هشتصد و پانزده هزار) تومان رسید.