در بازار قیمت سکه امامی امروز سیر صعودی را در پیش گرفت و به ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است….

در بازار قیمت سکه امامی امروز سیر صعودی را در پیش گرفت و به ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است.