اقتصادنیوز:بازار امروز شاهد پیشروی قیمت سکه و قیمت دلار بود.

اقتصادنیوز:بازار امروز شاهد پیشروی قیمت سکه و قیمت دلار بود.