رئیس سازمان حج از آغاز سفرهای هوایی به عراق از ۲۳ آبان‌ماه خبر داد و گفت: هزینه سفر هوایی عراق بالای ۹ میلیون تومان است.

رئیس سازمان حج از آغاز سفرهای هوایی به عراق از ۲۳ آبان‌ماه خبر داد و گفت: هزینه سفر هوایی عراق بالای ۹ میلیون تومان است.