اقتصادنیوز: قیمت برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا امروز 4 تیرماه کاهشی بود.

اقتصادنیوز: قیمت برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا امروز 4 تیرماه کاهشی بود.