قیمت ربع سکه بهار آزادی امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند و در نیمه اول معاملات امروز پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید…

قیمت ربع سکه بهار آزادی امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند و در نیمه اول معاملات امروز پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید