امروز مطالبی همچون جهش عجیب قیمت دلار در بازار آزاد، خبری مهم برای یارانه بگیران، اخبار لحظه‌ای و مهم ارز‌های دیجیتال، سه نماد پتروشیمی پرحاشیه بازگشایی می شوند، افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت در این نماد، ضرر پالایش یکم چه زمانی جبران می ‌شود؟؛ در سایت ن…

امروز مطالبی همچون جهش عجیب قیمت دلار در بازار آزاد، خبری مهم برای یارانه بگیران، اخبار لحظه‌ای و مهم ارز‌های دیجیتال، سه نماد پتروشیمی پرحاشیه بازگشایی می شوند، افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت در این نماد، ضرر پالایش یکم چه زمانی جبران می ‌شود؟؛ در سایت نبض بورس قرار گرفته است.