اقتصادنیوز: صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷,۷۳۹ (بیست و هفت هزار وهفتصدو سی و نه تومان) اعلام کرد.

اقتصادنیوز: صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷,۷۳۹ (بیست و هفت هزار وهفتصدو سی و نه تومان) اعلام کرد.