قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران در مقایسه با نرخ اعلام شده در روز گذشته، 25,645 (بیست و پنج هزار و ششصد و چهل و پنج تومان) اعلام شد. …

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران در مقایسه با نرخ اعلام شده در روز گذشته، 25,645 (بیست و پنج هزار و ششصد و چهل و پنج تومان) اعلام شد.