قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران در مقایسه با نرخ اعلام شده روز گذشته، 26,262 (بیست و شش هزار و دویست و شصت و دو تومان) اعلام شد. …

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران در مقایسه با نرخ اعلام شده روز گذشته، 26,262 (بیست و شش هزار و دویست و شصت و دو تومان) اعلام شد.