قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,805(بیست و شش هزار و هشتصد و پنج تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,805(بیست و شش هزار و هشتصد و پنج تومان) اعلام شد.