قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,669(بیست و هفت هزار و ششصد و شصت و نه تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,669(بیست و هفت هزار و ششصد و شصت و نه تومان) اعلام شد.