قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,073(بیست و هفت هزار و هفتاد و سه تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,073(بیست و هفت هزار و هفتاد و سه تومان) اعلام شد.