قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,690(بیست و شش هزار و ششصد و نود تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,690(بیست و شش هزار و ششصد و نود تومان) اعلام شد.