قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,138(بیست و هفت هزار و صد و سی و هشت تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,138(بیست و هفت هزار و صد و سی و هشت تومان) اعلام شد.