قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,623(بیست و شش هزار و ششصد و بیست و سه تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,623(بیست و شش هزار و ششصد و بیست و سه تومان) اعلام شد.