قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,977(بیست و شش هزار و نهصد و هفتاد و هفت تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,977(بیست و شش هزار و نهصد و هفتاد و هفت تومان) اعلام شد.