قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,882(بیست و شش هزار و هشتصد و هشتاد و دو تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,882(بیست و شش هزار و هشتصد و هشتاد و دو تومان) اعلام شد.