قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,686(بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد و شش تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,686(بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد و شش تومان) اعلام شد.