قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,640(بیست و هفت هزار و ششصد و چهل تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,640(بیست و هفت هزار و ششصد و چهل تومان) اعلام شد.