قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,229(بیست و هفت هزار و دویست و بیست و نه تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 27,229(بیست و هفت هزار و دویست و بیست و نه تومان) اعلام شد.