قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,174(بیست و شش هزار و صد و هفتاد و چهار تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 26,174(بیست و شش هزار و صد و هفتاد و چهار تومان) اعلام شد.