قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 25,351(بیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه و یک تومان) اعلام شد.

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران 25,351(بیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه و یک تومان) اعلام شد.