امروز قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات صرافی بانک ملی ایران که برای فروش گذاشته شده است، 43,567 (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت تومان) اعلام شده است….

امروز قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات صرافی بانک ملی ایران که برای فروش گذاشته شده است، 43,567 (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت تومان) اعلام شده است.