امروز قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات صرافی بانک ملی ایران که برای فروش گذاشته شده است، 43,621 (چهل و سه هزار و ششصد و بیست و یک تومان) اعلام شده است….

امروز قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات صرافی بانک ملی ایران که برای فروش گذاشته شده است، 43,621 (چهل و سه هزار و ششصد و بیست و یک تومان) اعلام شده است.