امروز در صرافی ملی ایران قیمت دلار در جریان معاملات بر مدار ثبات حرکت کرد و نرخ 42,352 (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو تومان) برای فروش اعلام شده است….

امروز در صرافی ملی ایران قیمت دلار در جریان معاملات بر مدار ثبات حرکت کرد و نرخ 42,352 (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو تومان) برای فروش اعلام شده است.