امروز قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات صرافی بانک ملی ایران که برای فروش گذاشته شده است، 42,400 (چهل و دو هزار و چهارصد تومان) اعلام شده است.

امروز قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات صرافی بانک ملی ایران که برای فروش گذاشته شده است، 42,400 (چهل و دو هزار و چهارصد تومان) اعلام شده است.