امروز قیمت دلار در معاملات روند صعودی داشت و به ۳۱,۷۳۰ (سی و یک هزار و هفتصد و سی) تومان رسید که نسبت به روز گذشته، افزایش ۰.۲۵ درصدی را تجربه کرده است….

امروز قیمت دلار در معاملات روند صعودی داشت و به ۳۱,۷۳۰ (سی و یک هزار و هفتصد و سی) تومان رسید که نسبت به روز گذشته، افزایش ۰.۲۵ درصدی را تجربه کرده است.