بازار امروز در حالی شاهد پیگیری معاملات است که قیمت دلار 60 تومان بالا رفت و به ۲۷,۴۴۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید.

بازار امروز در حالی شاهد پیگیری معاملات است که قیمت دلار 60 تومان بالا رفت و به ۲۷,۴۴۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید.