بازار امروز شاهد ریزش 140 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید.

بازار امروز شاهد ریزش 140 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید.