امروز قیمت دلار در بازار آزاد با رشد 130 تومانی به ۲۷,۵۹۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود ) تومان رسید.

امروز قیمت دلار در بازار آزاد با رشد 130 تومانی به ۲۷,۵۹۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود ) تومان رسید.