قیمت دلار امروز با رشد 110 تومانی که تجربه کرد به ۲۷,۱۲۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.

قیمت دلار امروز با رشد 110 تومانی که تجربه کرد به ۲۷,۱۲۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.