امروز قیمت دلار مبادله‌ای در معاملات صعودی شده است و به ۴۱,۶۷۸ (چهل و یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است….

امروز قیمت دلار مبادله‌ای در معاملات صعودی شده است و به ۴۱,۶۷۸ (چهل و یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.