امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ثابت ماند و به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری را تجربه نکرده است….

امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ثابت ماند و به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری را تجربه نکرده است.