اقتصادنیوز: قیمت دلار در بازار متشکل امروز نسبت به روز قبل افت کرد.

اقتصادنیوز: قیمت دلار در بازار متشکل امروز نسبت به روز قبل افت کرد.