اقتصادنیوز: قیمت دلار در بازار متشکل امروز نسبت به 2 روز قبل اندکی رشد کرد.

اقتصادنیوز: قیمت دلار در بازار متشکل امروز نسبت به 2 روز قبل اندکی رشد کرد.