اقتصادنیوز: قیمت دلار در بازار متشکل امروز در مقایسه با ۲ روز قبل اندکی رشد کرد.

اقتصادنیوز: قیمت دلار در بازار متشکل امروز در مقایسه با ۲ روز قبل اندکی رشد کرد.