امروز در بازار متشکل قیمت دلار روند صعودی داشت و با رشد 27 تومانی نسبت به روز گذشته، ۲۷,۷۵۶ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد….

امروز در بازار متشکل قیمت دلار روند صعودی داشت و با رشد 27 تومانی نسبت به روز گذشته، ۲۷,۷۵۶ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد.