امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش را تجربه کرد و با رشد 54 تومانی که داشت، ۲۵,۵۵۴ (بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار) تومان معامله شد….

امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش را تجربه کرد و با رشد 54 تومانی که داشت، ۲۵,۵۵۴ (بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار) تومان معامله شد.