امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش را تجربه کرد و با افت 53 تومانی که داشت، ۲۵,۵۰۰ (بیست و پنج هزار و پانصد ) تومان معامله شد.

امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش را تجربه کرد و با افت 53 تومانی که داشت، ۲۵,۵۰۰ (بیست و پنج هزار و پانصد ) تومان معامله شد.